10 வலைஞர்கள்–இலக்கியம்

18.வலைஞர்கள்–கவிதைகள்,

மன்னார் அமுதனின் பக்கங்கள்

AMUTHAN’S KAVITHAIKAL, அமுதன் கவிதைகள், கவிதைகள், காதல் கவிதைகள், தமிழ் கவிதைகள், தமிழ்க்கவிதைகள், mannar amuthan, TAMIL KAVITHAIKAL இல் பதிவிடப்பட்டது | குறிச்சொற்கள்:AMUTHAN’S KAVITHAIKAL, அமுதன் கவிதைகள்,தமிழ் கவிதைகள், மன்னார் அமுதன், Daniel’s thought, mannar amuthan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

அண்ணாகண்ணன் கவிதைகள்

“மரணத்தின் கண்களில் மையெழுதுவேன்நான்
வரிகூட்டி வாசிக்க வைப்பேன் – இருட்டினைப்
பொய்யுண்ணும்; பொய்யை மரணமுண்ணும்; அஃதினை
மெய்யுண்ணும்; மெய்யினையோ நான்.” – அ.க.

வலைஞர்கள்

வலைஞர்கள் 
 1. அணுபவம்
 2. அரசியல்
 3. அறக்கட்டளைகள்
 4. அறப்பணியாளர்கள்
 5. அறிவியல்
 6. ஆண்றோர்கள்
 7. ஆன்மீகம்
 8. இசை
 9. இந்துமதம்
 10. 10 வலைஞர்கள்–இலக்கியம்

 11. ஈகை
 12. உளவியலாளர்கள்
 13. 13.வலைஞர்கள்–எழுத்தாளர்கள்

 14. ஓவியக்கலைஞர்கள்
 15. கல்வியாளர்கள்
 16. கலைகள்
 17. கவிஞர்கள்‎
 18. 18.வலைஞர்கள்–கவிதைகள்,

 19. குழந்தை
 20. சட்டம்
 21. சமத்துவம்
 22. சமூகமுன்னேற்றம்
 23. சமூகவியலாளர்கள்
 24. சாதனையாளர்கள்
 25. சித்தர்க‌ள்
 26. சிந்தனையாளர்கள்
 27. சீர்திருத்தம்
 28. சுயமுன்னேற்றம்
 29. சேவையாளர்கள்
 30. தத்துவ  ஞானிகள்
 31. தமிழ்
 32. தமிழறிஞர்கள்
 33. திரைப்படம்
 34. திறனாய்வாளர்கள்‎
 35. பகுத்தறிவாள்ர்கள்
 36. பகுத்தறிவு
 37. படைப்பாளிகள்
 38. புகழ்பெற்ற பெண்கள்‎
 39. புதுக்கவிஞர்கள்
 40. பெண்மணிகள்
 41. பெண்விடுதலை
 42. பேச்சாளர்கள்
 43. மருத்துவ சேவையாளர்கள்
 44. மருத்துவம்
 45. மனித உரிமையாளர்கள்
 46. மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
 47. வரலாற்றுஇலக்கியம்
 48. விமர்சகர்கள்
 49. விழிப்புணர்வாளர்கள்
 50. விளையாட்டு